Η Sixt είναι ένας κορυφαίος διεθνής πάροχος υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βραχυχρόνιων μετακίνησεων (rent a car) και μακροχρόνιων μίσθωσεων (leasing) για εταιρικούς πελάτες καθώς και για ιδιώτες.

Ξεκίνησε την λειτουργία της στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 1998 μέσω της Λάϊον Ρένταλ Α.Ε., η οποία και αποτελεί την αποκλειστική δικαιοδόχο του ονόματός της. Σήμερα, το δίκτυο αποτελείται από σταθμούς εξυπηρέτησης κατανεμημένους στα σημαντικότερα αεροδρόμια, τις μεγάλες πόλεις και στα δημοφιλή νησιά μας.

Από τον Δεκέμβριο του 2018, η Μοτοδυναμική ΑΕΕ αποκτά το 80,5% της εταιρείας Λάϊον Ρένταλ Α.Ε και σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Sixt με προσανατολισμό στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την επανατοποθέτησή της στην αγορά.

Sixt is a leading international provider of high-quality mobility services for short-term rentals (rent a car) and long-term rental solutions (leasing), suitable for business and corporate customers as well as private travelers.

In Greece, it was founded in September 1998 by Lion Rental S.A., which constitutes the exclusive license of the name. Today, Sixt network consists of service stations distributed accordingly to the important airports, major cities and in popular  islands.

Since December 2018, Motodynamics S.A. acquires 80,5% of Lion Rental S.A. and marks a new era for Sixt oriented to continuously improving its services and repositioning it on the market.

 

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισού 138 – 140, Τ.Κ.: 121 31, Περιστέρι

Τηλέφωνο: +30 213 0060 800

www.sixt.gr

Email: customer.service@sixt.gr

 www.facebook.com/sixt

 

https://pandrevomai.com/wp-content/uploads/2019/06/Sixt-1.jpg
https://pandrevomai.com/wp-content/uploads/2019/06/Sixt-2.jpg
https://pandrevomai.com/wp-content/uploads/2019/06/Sixt-3.jpg
https://pandrevomai.com/wp-content/uploads/2019/06/Sixt-4.jpg
https://pandrevomai.com/wp-content/uploads/2019/06/Sixt-5.jpg
https://pandrevomai.com/wp-content/uploads/2019/06/Sixt-6.jpg